הצבעה הרשמה לתחרות תקנון התחרות קריטריונים המתמודדים

קריטריונים

העסקים אשר ישתתפו בתחרות "העסקים המצטיינים של אילת לשנת 2019 " יבחנו על פי קריטריונים ובהתאם לנקודות ההתייחסות כמפורט להלן:

1. מדד שירות איכותי (50% מהניקוד)- הניקוד יינתן ע"י הציבור על בסיס חמישה פרמטרים של שירות- מקצועיות, אמינות, אדיבות, הנגשת השירות, ניקיון ואסתטיקה.

2. תנאים לעובדים (20% מהניקוד)- הצהרה אישית של בעל העסק בגין שמירה על תנאי השכר וההפרשות כחוק.

3. תרומה לקהילה ( מהניקוד10%) - קליטת עובדים מאוכלוסיות "מיוחדות": עובדים חד הוריים ו/או מקבלי הבטחת הכנסה, עובדים עם מוגבלויות פיזיות, ראייה, שמיעה, נפשיות, קוגניטיביות, שיתוף פעולה ו/או תרומה לקהילה ביישוב.

4. הטמעת פרויקט חדשני בעסק באחד התחומים (20% מהניקוד): שמירה על איכות הסביבה, חיסכון במים, חיסכון באנרגיה, שימוש ב"אנרגיה ירוקה" וכו'.כל אחד מארבעת הזוכים בתחרות "העסקים המצטיינים של אילת לשנת 2019" יקבל פרס כספי.